عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی با جواب به صورت کامل و آماده که شامل بیش از ۳۳۰۰ از مهمترین سوالات درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر می باشد تنها با پرداخت ۳۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

Sample engineering questions Human factors ergonomics - نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

چند مورد از نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

کدام عبارت صحیح است ؟

ا۱-واژه یونانی ” ارگو ” به معنای قانون می باشد.

۲-ھدف نخستین دانش ارگونومی ، طراحی است .
۳-عوامل سازمانی ، از جمله عوامل ارگونومیکی از عوامل داخلی بوده و ناشی از نوع کار و وظیفه می باشند.
۴- ارگونومی در اروپا ، معادل با عوامل انسانی می باشد.

توانایی افراد در انجام وظایف شغلی تحت تاثیر کدام یک از عوامل ذیل قرار دارد؟
۱-طراحی فیزیکی و اقدامات شاغل   ۲-محتوای شغل و تقسیم مشاغل
۳-توانایی شاغل و تقسیم مشاغل   ۴- طراحی فیزیکی و محتوای شغل

کدام یک از اجزای ذیل شاخص پیچیدگی کار می باشد؟
۱-تعداد اجزای ماشین      ۲- تعداد اجزای انسان
۳-اندازه محیط        ۴-ھمه موارد

اولین گام در طراحی سیستم کار جدید کدام است ؟
۱-تشریح سیستم انسان و حدود آن       ۲-تشریح سیستم کار و حدود آن
۳-تعریف اجزای انسان ، ماشین و محیط     ۴- تعاریف اجزای انسان ، ماشین و محل کار

کدامیک از واژه ھای ذیل بھ معنای اندازه گیری ابعاد بدن است ؟
۱-ارگونومی    ۲-ایسکمی
۳-الکترومیوگرافی ۴-آنتروپومتری

دینامیک و استاتیک زیر مجموعه کدام یک از علوم زیر ھستند؟
۱-حرکت شناسی ۲-مکانیک
۳-بیومکانیک ۴-کینماتیک

کدام گزینه از شاخصھای ذیل برای طراحی حداکثر ارتفاع مجاز میز کار برای کارگران ایستاده بکار می رود؟
۱-ارتفاع چشم در حالت ایستاده ۲-ارتفاع آرنج از سطح زمین در حالت ایستاده
۳-ارتفاع بند انگشتان دست در حالت ایستاده ۴-ارتفاع آرنج در حالت نشسته

از نظر ارگونومی در طراحی میز چھ نکاتی باید رعایت شود؟
۱-لبه بالای میز باید در راستای کتف باشد. ۲-لبه بالای میز باید به بیرون انحنا داشته باشد.
۳-سطح میز باید به جلو شیب دار باشد. ۴-سطح میز باید ھم سطح ارتفاع آرنج باشد.

انجام کدامیک از حرکات ذیل موجب کاھش خون رسانی بھ تاندون ھا و رباط ھای مجاور مفصل می شود؟
۱-کارھای تکراری آرام ۲-کارھای تکراری سریع
۳-کارھای استقامتی ۴-کارھای تکراری مداوم

بزرگترین اندام بدن کدام است ؟
۱-عضلات صاف ۲-عضلات اسکلتی
۳-عضلات ماھیچه ای ۴-عصب

مھمترین منبع انرژی بلند مدت در ورزشھای استقامتی کدام است ؟
۱-آب متابولیکی ۲-لاکتات
۳-گلیکوژن ۴-میوگلوبین

سلول قرمز خون چه وظیفه ای دارد؟
۱-به انعقاد خون کمک می کند ۲-با عفونت مبارزه می کند
۳-حمل اکسیژن را بر عھده دارد ۴-جذب مواد زائد بدن

حرکت پرده صماخ موجب حرکت کدامیک از استخوانھای ذیل می شود؟
۱-استخوان رکابی ۲-استخوان چکشی
۳-استخوان ضربه ای ۴-استخوان سندانی

کدامیک از روشھای ذیل برای کنترل صدا در ھنگام استفاده از ابزارھای بادی توصیھ می شود؟
۱-استفاده یکنواخت کردن سیستم از طریق حذف خمیدگیھا ۲-انجام لوله کشی ھوا در فاصله دورتر از کارگر
۳-استفاده از سپرھای فنری ۴-استفاده از مدلھای ھیدرولیکی یا الکتریکی

کدام گزینه جزو ویژگیھای ماده جاذب صوت محسوب نمی شود؟
۱-متخلخل ھستند ۲-سبک وزن ھستند
۳-فایبر گلاس نمونه ای از آن است ۴-چگالی بالا دارند

جهت دانلود نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری :تفریحی ۹۶

دانلود سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۹۶

دانلود سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۹۶

دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی (عمومی و تخصصی)

آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی که تا به حال سه دوره آن برگزار گردیده است و با استقبال فوق العاده خوب داوطلبان استخدام در ادارات دولتی روبرو شدهب بدون شک مهم ترین رقابت علمی و استخدامی کشور می باشد.از این پس داوطلبان نیاز ندارند تا برای هر آزمون به صورت جداگانه ثبت نام نموده و هزینه و زمانی جدا را صرف نمایند.

ejraei 96 - دانلود سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۹۶

 icon-bookmark سوالات استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی

 icon-arrow-left ما به شما اطمینان می دهیم کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی دستگاه‌های اجرایی را با خرید این مجموعه تجربه خواهید کرد.مجموعه ای که تمام به دقت گردآوری شده و می توان با خیال راحت به پاسخ نامه آن اعتماد کرد چرا که نام ای-سوال پشت خرید شما خواهد بود

 icon-asterisk مجموعه ای فوق کامل به همراه پاسخ نامه

 icon-arrow-left در این بخش از مطالب سوالات آزمون های استخدامی سایت ای-سوال به ارائه نمونه سوالات مناسب با آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی کشور خواهیم پرداخت و با ارائه نمونه سوالات مناسب با این آزمون سعی خواهیم نمود تا شما عزیزان با دسترسی به منابع مناسب این آزمون مشکل منبع مورد مطالعه خود را مرتفع نموده و با قدرت کافی در این امتحان علمی شرکت نمایید.


  icon-archive بسته شماره ۱ شامل دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر با پاسخنامه

حاوی دفترچه اولین دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی که در خرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار گردیده به همراه پاسخ نامه

– ۱۵ سوال فناوری اطلاعات اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L ) به همراه پاسخ نامه
– ۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه
– ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه
– ۱۵ سوال معارف اسلامی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه
– ۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه
– ۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه
– ۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی اولین دوره آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه


 icon-archive بسته شماره ۲ شامل نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی

 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس معارف اسلامی به تعداد ۷۰۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس زبان و ادبیات فارسی به تعداد ۵۵۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس زبان و ادبیات انگلیسی به تعداد ۶۵۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس ریاضی و آمار به تعداد ۴۵۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس ریاضی و آمار به تعداد ۶۵۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس هوش و استعداد شغلی به تعداد ۵۵۰ عدد
 نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۵ درس کامپیوتر به تعداد ۵۷۰ عدد


 icon-archive بسته شماره ۳ شامل نمونه سوالات عقیدتی و سیاسی و معارف آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی

 ۱۴۰۰ عدد سوال معارف و جهان اسلام به همراه پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۴
 ۱۵۰ عدد سوال عقیدتی به همراه پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۴
 ۴۵۰ صفحه جزوه سیاسی ویژه آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۴
 ۳۰۰ صفحه جزوه اطلاعات عمومی ویژه آزمون استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ۹۴


 icon-archive بسته شماره ۴ شامل سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر با پاسخنامه

شامل مجموعه کامل سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دولتی به همراه پاسخ نامه

 ۸۵۰ عدد سوال حسابداری [ اصول حسابداری – بودجه – حسابداری شرکتها، میانه، صنعتی – حسابرسی]
 ۳۵۰ عدد سوال مدیریت مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۴۵۰ عدد سوال علوم بانکی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۳۲۵ عدد سوال روشها و فنون تدریس مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۳۰۰ عدد سوال اقتصاد مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۴۲۰ عدد سوال روانشناسی تربیتی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۳۵۵ عدد سوال سنجش و ارزیابی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۲۸۵ عدد سوال تعلیم و تربیت مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۳۵۵ عدد سوال تکنولوژی آموزش مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۵۰ عدد سوال قانون مالیاتها مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۲۰ عدد سوال قوانین مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۷۵ عدد سوال حقوق مدنی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی

 icon-bookmark-o مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی ۱۳۹۶

 ۴۵۵ عدد سوال کامپیوتر مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۵۲۰ عدد سوال هوش و استعداد تحصیلی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۸۰ سوال برنامه نویسی مقدماتی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی همراه با پاسخنامه
 ۱۰۰ سوال برنامه نویسی پیشرفته مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۱۰ سوال پایگاه داده مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۰۰ سوال ساختمان داده مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۲۲۰ سوال سخت افزار و کارگاه مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۲۰ سوال شبکه مقدماتی مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۴۰ سوال سیستم عامل مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی
 ۱۰۰ سوال طراحی الگوریتم مربوط به سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی


 icon-bell-o مجموعه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ای-سوال با کامل ترین تعداد و بالاترین کیفیت ممکن می تواند مسیر استخدام شما در سال جاری را برای شما بسیار هموار نماید به طوری که این مجموعه با آپدیت تیرماه سال ۱۳۹۶ بوده و برای دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور تهیه شده اند که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما خوبان واقع گردد.

  این آزمون که خبرهای ابتدایی آن در دیماه سال جاری زمزمه گردید مطمئنا طیف وسیعی از داوطلبان و فارغ التحصیلان را به سمت خود می کشاند و اینجاست که مطالعه یک منبع معتبر و مناسب به عنوان نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اهمیت خود را نشان خواهد داد که ای-سوال بسیار امیدوار است تا با ارائه مجموعه پیش رو شما را از خرید و تهیه هر مجموعه سوالی بی نیاز گرداند

  تیم ای-سوال اطمینان دارد با دریافت این مجموعه که ما با اطمینان از آن به عنوان کامل ترین نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر ۹۴ یاد می کنیم شما هیچ نمونه سوالی را از دست نخواهید داد.

سوالات عمومی + سوالات تخصصی + دفترچه دوره قبل + سوالات معارف و عقیدتی

  تمامی نمونه سوالات به همراه پاسخنامه بوده و پس از پرداخت به دو صورت دانلود با لینک مستقیم و دریافت در ایمیل قابل دانلود می باشد

  در صورت بروز هر گونه مشکلی تیم پشتیبانی با افتخار در خدمت شما خواهد بود

  شما عزیزان می توانید با استفاده از این قسمت به دریافت نمونه سوالات تخصصی خود مبادرت نمائید.

  نکته : این مجموعه برای آزمون دستیاران ستادی نیز کاملا مناسب بوده و توصیه می گردد.

  نکته شماره ۲ : این مجموعه یک پکیج ویژه می باشد زیرا شامل کلیه نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی به همراه مجموعه دفترچه سوالات نخستین دوره آزمون استخدامی فراگیر که در اسفند۹۴ ارائه گردید بوده و با قیمتی بسیار مناسب نسبت به دیگر سایت ها ارائه می گردد.

  نمونه سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ای-سوال شامل نمونه سوالات دوره اول این آزمون که در خرداد ماه ۹۴ برگزار شده است می باشد که جهت آشنایی شما با نحوه سوال دادن و مدل سوالات بسیار مناسب است که تماما دارای پاسخ نامه می باشند.

موفقیت با بسته سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی ای سوال به شما نزدیگ تر خواهد بود

—————————————————————————————————————

دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی,سوالات استخدامی فراگیر دولتی, سوالات آزمون فراگیر دولتی


گزیده ای از سوالات ICDL  استخدامی مشترک فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی سال ۹۵ (آزمون سوم فراگیر) را با هم خواهیم دید :

 icon-bell-o گزینه صحیح با رنگ سبز مشخص شده است.

 •  بخشی از یک وبسایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترسی است ، چه نامیده می شود؟
 1. Network
 2. Intranet
 3. Extranet
 4. Internet
 • فرض کنید در محل کارتان ، کامپیوترها به یکدیگر متصل شده اند ، به طوری که کارمندان می توانند فایل ها و پرینتر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . در اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، از کدام نوع شبکه استفاده شده است ؟
 1. ISDN
 2. LAN
 3. TCP/IP
 4. WAN
 • اگر بخواهید بدون استفاده از ماوس ، اندازه یک پنجره را تغییر داده و یا آن را حرکت دهید ، از کدام مورد استفاده می کنید؟
 1. Alt+Space
 2. Ctrl+Shift
 3. Shift+Alt
 4. کلید پنجره روی صفحه کلید
 • در یک کاربرگ از یک فایل Excel ، عمل فیلتر کردن بر اساس کدام داده ها ، قابل انجام است ؟١)هر ستون       ٢)هر سطر     ٣)هر ستون یا هر سطر   ۴)فقط سطر اول
 •  ابزار Bookmark برای صفحه های وب ، به کدام منظور استفاده می شود؟١) اطمینان از این که این صفحات در آینده قابل دسترسی هستنند .  ٢)اطمینان از این که اطلاعات روی صفحه تغییر نمی کننند .٣) ذخیره سازی صفحات مورد نظر روی کامپیوتر       ۴)دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روزهای آینده

سایت سازمان سنجش


گرداوری :تفریحی ۹۶

نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای + کتاب آموزش پته دوزی و فیلم آموزشی پته دوزی با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.با مطالعه این بسته طلایی به راحتی در آزمون ادواری قبول شوید.

Sample Professional and Professional Patchwork Questions - نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات پته دوزی با پاسخنامه

چند مورد از نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای

چه رنگی از صدف به وجود می آید.

۱- آبی   ۲-بنفش   ۳-نارنجی   ۴-قهوه ای

معمولا در نخ های سنتی چند رنگ اصلی در پته وجود دارد؟

۱-چهار  ۲-نه   ۳-پنج   ۴-سه

به نقش اندازی روی پته ……………………….. می گویند.

۱-گرته زنی   ۲چاپ   ۳-طراحی   ۴-قلم زنی

کدام نخ مناسب سوزن دوزی با پته می باشد؟

۱-نخ کرک  ۲-نخ معمولی   ۳-نخ پشم   ۴-نخ ابریشمی

از کدام رنگ به عنوان رنگ اصلی یاد می شود؟

۱-لاکی یا قرمز  ۲-سفید  ۳-سبز   ۴-گزینه ۱ و ۲

اولین مرحله در کار پته چه نام دارد؟

۱-قالب زنی   ۲-برش شال   ۳-شستشو پارچه   ۴-دوخت شال

پشم را به چند روش رنگ رزی می کنند؟

۱-روش طبیعی  ۲-روش مصنوعی   ۳-روش گیاهی   ۴-گزینه ۱ و ۲

روی پارچه های روشن بهتر است از روشی برای گته زنی استفاده شود؟

۱-مرکب چینی  ۲-پودر زغال   ۳-ماژیک   ۴-رنگ مخصوص

بهتر است انگشتانه از چه جنسسی باید باشد؟

۱-پارچه   ۲-فلز  ۳-فلز ضد زنگ   ۴-پلاستیک

مدام نقش جز نقوش پته است؟

۱-مادر و فرزندی  ۲-پیچک ترنج   ۳-چهار بته   ۴-همه موارد

کدام استاد در ابتدا شنل پته دوزی را به وجود آورد؟

۱-نادرشاه  ۲-استاد فرشچیان  ۳-سید علی کرمانی  ۴-فرج اله کرمانی

چه رنگی در پته دوزی شال کاربرد بیشتری دارد؟

۱-شال سفید   ۲-شال قرمز   ۳-شال سبز   ۴-شال زرد

بهتر است در اطراف جقه ها چه نوع دوختی صورت بگیرد؟

۱-ساتن دوزی  ۲-متن دوزی  ۳-آب دوزی   ۴-برگ دوزی

مناسب ترین رنگ برای پته دوزی در قسمت های بزرگ کدام است؟

۱-بنفش   ۲-قرمز   ۳-آبی متنی   ۴-زرد

پس از اینکه کار دوخت با پته تمام شد بایدد چه کاری انجام دهیم؟

۱-اتو میکنیم   ۲-ریزه کاری را انجام می دهیم   ۳-پته را شستشو میدهیم  ۴-هیچکدام

از اهداف تشکیل نمایشگاه پته دوزی چیست؟

۱-تبادل اطلاعات  ۲-حفظ اصالت  ۳-تحقیقات بین تولید کنندگان  ۴-همه موارد

جهت دانلود بسته آموزشی پته دوزی فنی و حرفه ای از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری :تفریحی ۹۶

نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم

نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم

نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم با پاسخ به صورت کامل و کیفیت بسیار خوب به قیمت ۴۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

Sample employment issues for graduate students - نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی بهورزی دیپلم

کدام کشور اولین ماهواره را به مدار زمین فرستاد؟
(۱شوروي سابق (۲آمریکا (۳فرانسه (۴انگلستان

جدیدترین تکنولوژي ارتباطی نوین کدام است؟
(۱تلکس (۲کامپیوتر (۳ماهواره (۴تلماتیک

اولین روزنامه فارسی در کجا انتشار یافت؟
(۱هندوستان (۲مصر (۳قفقاز (۴ایران

کدام کشور در حوزه اطراف دریاي خزر نیست؟
(۱آذربایجان (۲تاجیکستان (۳ترکمنستان (۴قزاقستان

کدامیک از کشورهاي زیر در سازمان تجارت جهانی عضویت ندارند؟
(۱کویت (۲ایران (۳عربستان (۴مصر

کدامیک از کشورهاي زیر داراي سینماي عمومی نیست؟
(۱قطر (۲بحرین (۳سودان (۴عربستان

علی اکبر دهخدا سر دبیر کدام روزنامه بود؟
(۱پرورش (۲اختر (۳نوبهار (۴صوراسرافیل

اعضاي دائمی شوراي امنیت سازمان ملل متحد چه کشورهایی هستند؟
(۱آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، چین
(۲روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا
(۳آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، آلمان، چین
(۴آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، ژاپن، چین

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران توسط کدام مرجع تصویب شد؟
(۱مجلس شوراي اسلامی (۲مردم
(۳خبرگان قانون اساسی (۴هیچکدام

۳۴۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس زبان و ادبیات فارسی همراه با جواب
۳۳۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
۲۹۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس زبان انگلیسی همراه با جواب
۳۲۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس کامپیوتر همراه با پاسخنامه
۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس هوش و استعداد تحصیلی همراه با جواب
۳۲۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه
۴۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهورزی درس آمار و ریاضی همراه با جواب

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بهورزی در مقطع دیپلم از فرم زیر اقدام نمایید.

لینک منبع


گرداوری :تفریحی ۹۶

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A